Nils Dacke, d. 1543, svensk bondefører. Dacke hørte hjemme i grænselandet mellem Blekinge og Småland, hvor han ophidsede bønderne til modstand mod den voksende statsmagt og dens skatter. I 1536 slog han en foged ihjel, og i 1542-43 anførte han de smålandske bønders oprør mod kong Gustav 1. Vasa i Dackefejden, den største bondeopstand i Nordens historie. I sommeren 1542 tog Dacke og hans tilhængere magten i Småland og dele af Östergötland, hvor de dræbte adelsmænd og fogeder. To gange i 1542 blev der sendt kongelige hære mod Dacke, men kongens mænd måtte indgå aftaler, der gjorde Dacke til hersker over Småland, som han regerede fra Kronobergs Slot. I januar 1543 opsagde kong Gustav våbenstilstanden, og tre kongelige hære med støtte fra Danmark overvandt i løbet af foråret 1543 Dacke og hans tilhængere. Dacke selv blev dræbt i juli 1543.