Nikolaos Mystikos, 852-925, byzantinsk embedsmand, patriark og brevskriver. Nikolaos Mystikos levede i en politisk og religiøst turbulent tid, præget af bulgarernes fremmarch og af et begyndende skisma med romerkirken. Han var ven med patriarken Fotios, skolekammerat med kejser Leo 6. og et eksempel på de tætte forbindelser i Byzans mellem den verdslige og den gejstlige stand.