Nikolaj Ivanovitj Bukharin, 9.10.1888-14.3.1938, russisk revolutionær, sovjetisk politiker og ideolog. Som ung tilbragte Bukharin en årrække i udlandet, hvor han bl.a. mødte Lenin og Trotskij. Ligesom dem vendte han i 1917 tilbage til Rusland. Han tog aktivt del i revolutionen samt opbygningen af det nye sovjetsystem og blev redaktør af partiavisen Pravda. Bukharin tilhørte oprindelig Kommunistpartiets venstrefløj, men blev i 1920'erne ledende talsmand for den moderate "nye økonomiske politik", der tillod privat landbrugs-, handels- og håndværksvirksomhed. Da Stalin i 1929 indledte en tvangskollektivisering af landbruget, kom det til et brud mellem ham og Bukharin, der nu stempledes som "højreafviger" og blev frataget alle vigtige poster. Som en af de hovedanklagede ved Moskvaprocesserne blev Bukharin i 1938 dødsdømt og henrettet. Først under Mikhail Gorbatjov blev han fuldt rehabiliteret. Bukharin var en betydelig teoretiker og udgav bl.a. værkerne Kommunismens ABC (1919), Overgangsperiodens Økonomi (1920) samt Historisk Materialisme (1921).