Nikeforos Gregoras, ca. 1290-ca. 1360, byzantinsk historiker, polyhistor og politiker; elev af Theodoros Metochites. Fra 1326 var Gregoras stærkt involveret i sin samtids politiske og teologiske liv. Hovedværket Romaike Historia (Byzantinsk historie) behandler i 37 bøger perioden 1204-1359. Værkets samtidshistoriske del besidder høj kildeværdi. De teologiske stridigheder indrømmes gennemgående for stor plads i fremstillingen. Den øvrige bevarede produktion omfatter en række retoriske, grammatikalske, matematiske og astronomiske skrifter, taler, digte samt en stor samling breve. En samlet kritisk værkudgave savnes fremdeles.