Nikeforos 2. Fokas, ca. 912-10.12.969, byzantinsk general og kejser fra 963. Nikeforos udmærkede sig i krigene mod araberne i midten af 900-t. I 963 satte han sig i besiddelse af kejsermagten og giftede sig med kejser Romanos 2.s enke, Theofano. Nikeforos var en af de mest kompetente hærførere og herskere i Det Byzantinske Rige. Han vendte sig mod klostrenes rigdom og forbød overdragelse af jordegods til dem. Administration og skattevæsen blev styret effektivt og hårdhændet. Han blev myrdet af en sammensværgelse med deltagelse af Johannes 1. Tzimiskes og Theofano.