Nieszawa-statutten, (efter byen Nieszawa, NV for Warszawa), privilegier til den polske adel. For at sikre sig støtte fra den polske adel til kamp mod Den Tyske Orden gav den polske konge, Kasimir 4., i 1454 adelen det privilegium, at man ikke uden samtykke fra de lokale landdage måtte udskrive nye skatter, vedtage nye love eller indkalde hæren. Da adelen fuldstændigt dominerede landdagene, gjorde Nieszawa-statutten sammen med andre tilsvarende privilegier det senere umuligt for de polske konger at opbygge en effektiv centralmagt.