Niels af Halland, d. 1218, greve af Halland, uægte søn af Valdemar 2. Sejr. Niels, der fik Halland tildelt som fyrstelen i 1216, ægtede Oda, datter af grev Gunzelin af Schwerin, og fik halvdelen af svigerfaderens land i pant for hustruens medgift. De fik sønnen Niels (1218-51), der måtte opgive kravet på Schwerin, men til gengæld i 1241 overtog grevskabet Halland på gunstige betingelser.