Niels Palladius, ca. 1510-1560, dansk luthersk teolog; bror til Peder Palladius. Efter skolegang i Odense studerede han fra 1534 i Wittenberg, hvor han blev magister i 1540. Efter nogle år i Maribo blev han ca. 1550 sognepræst ved Vor Frue Kirke i København og fra 1552 biskop over Lunds Stift. Han skrev ca. 20 praktisk-kirkelige og moralsk opbyggelige skrifter. Uden om den officielle linje kæmpede han heftigt imod al billedkunst i kirkerne. I metodisk og teologisk henseende spores i øvrigt en væsentlig indflydelse fra læreren Melanchthon.