Niels Møller Spandet, 1788-1858, dansk jurist og politiker. Spandet blev cand.jur. 1811 og var fra 1820 dommer i Landsoverretten i København. Han var grundtvigianer og MF 1849-53 for Bondevennerne. Navnlig hans lovforslag i 1850 om lige rettigheder for troende og ikke troende, herunder borgerlig vielse, vakte voldsom modstand landet over og blev først senere gennemført. Også hans forslag om kvindens retsstilling og tyendes forhold var banebrydende.