Niels Krag, 1550-1602, dansk diplomat og historiker. Krag erhvervede en omfattende humanistisk og filologisk baggrund ved studier bl.a. i Wittenberg. Trods borgerlig af fødsel blev han fra 1589 benyttet i diplomatiske missioner og samme år udnævnt til den første, om end midlertidige historieprofessor ved Københavns Universitet. I 1594 blev han efter udenlandsk forbillede kongelig hofhistoriograf med den opgave at skrive en officiel Danmarkshistorie på latin. Ved hans død forelå en ufuldendt skildring af Christian 3.s historie.