Niels Jyde, d. 1282, dansk magister og kongelig kansler. Niels Jyde blev i 1267 Erik 5. Klippings kansler. Under striden mellem kongen og ærkebiskop Jakob Erlandsen havde han sammen med en række andre gejstlige taget kongens parti og var derfor blevet bandlyst af den pavelige udsending, kardinal Guido, i 1267. Niels Jyde repræsenterede kongen under processen i Rom og opnåede i 1272 et relativt gunstigt resultat for kongen, selvom pave Gregor 10.s afgørelse formelt var i ærkebispens favør.