Niels Heldvad, 1564-1634, dansk præst og forfatter. Han blev student i Lübeck og vendte efter teologisk eksamen i Rostock tilbage til sin hjemegn i Slesvig, hvor han i 1590 efterfulgte sin far som præst. Langvarig strid med den gejstlige øvrighed i Gottorp endte med at tvinge ham fra embedet i 1611. Niels Heldvad forsvarede en ortodoks lutherdom imod enhver form for calvinsk tankegods. I stigende grad gav han sig af med at udarbejde almanakker af righoldigt indhold, bl.a. vejrprofetier, og i 1616 flyttede han til København, da Christian 4. udnævnte ham til kgl. hofastrolog og hofastronom. Hans forfatterskab på såvel dansk som tysk var rettet mod et bredt publikum, og hans evner til popularisering var efter datidens forhold store. Foruden spådomme, satirer og flyveblade skrev han bøger om mange emner inden for topografi, historie og religion.