Niels Fock, f. 1927, dansk etnograf, docent ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 1967-97. Fock har udført adskillige feltarbejder blandt regnskovs- og højlandsindianere samt mestizer i Sydamerika og har bl.a. udgivet monografien Waiwai (1963, disputats). Han har gjort sig gældende som førende dansk forsker og som underviser i Sydamerikas etnografi og i teoretisk antropologi, specielt vedrørende kulturel identitet samt kommunikation i form af myter, symboler, performance og æstetik.