Niels Fabritius Buchwald, 1898-1986, dansk plantepatolog og mykolog; professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1944-68. I perioden 1932-66 medstifter og redaktør af flere naturvidenskabelige tidsskrifter. Buchwald har udgivet flere bøger, bl.a. Spise- og Giftsvampe (1937) og Land- og havebrugsplanternes svampesygdomme (1980) samt adskillige afhandlinger og lærebøger om plantepatologi og mykologi. Han blev medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber 1956.