Niels F. Ravn, Niels Frederik Ravn, 1826-1910, dansk søofficer og politiker. Ravn var 1873-75 og 1879-1900 marineminister, 1881-84 tillige krigsminister og 1897-1900 udenrigsminister; 1873-1901 var han MF for Højre. Ravn måtte som marineminister bøje sig for kravet om Københavns befæstning på søværnets bekostning.