Niels Ersbøll er dansk jurist og ambassadør. Niels Ersbøll var 1980-94 generalsekretær for EU's Ministerråd, hvorefter han blev udpeget til at være Danmarks repræsentant i EU's refleksionsgruppe, der skulle forberede forslag til centrale emner frem til regeringskonferencen 1996 om den EU-traktat, der senere blev benævnt Amsterdamtraktaten. Niels Ersbøll har bl.a. gjort tjeneste ved den danske NATO-repræsentation i Paris 1958-60, ved EFTAs sekretariat i Genève 1960-63 og som chef og ambassadør for den danske EF-repræsentation i Bruxelles 1973-77. Siden sit arbejde i refleksionsgruppen, der forberedte Amsterdamtraktaten, har Ersbøll været engageret i den danske, politiske EU-debat.