Niels Eilschou Holm, 28.7.1937-1.4.2016, dansk jurist. Niels Eilschou Holm blev cand.jur. i 1960. Efter en karriere i Justitsministeriet var han 1981-86 Folketingets Ombudsmand, 1987-2007 kabinetssekretær og ordenssekretær hos dronningen. Han interesserede sig særligt for offentlig ret, herunder spørgsmålet om menneskerettigheder, og skrev bl.a. Det kontradiktoriske princip i forvaltningsprocessen (doktordisputats, 1968).