Niels Andersen, 1835-1911, dansk politiker og entreprenør. Han opbyggede en betydelig entreprenørvirksomhed, der især påtog sig anlæggelse af jernbaner og udførte omfattende arbejder i forbindelse med Københavns befæstning. Fra 1886-1909 var han folketingsmand for Højre og beskæftigede sig især med jernbane- og arbejderspørgsmål. Hans vigtigste offentlige indsats var stiftelsen af Dansk Arbejdsgiverforening, hvis formand han var fra oprettelsen i 1896 og indtil 1909. Herigennem øvede han stor indflydelse på forløbet af storkonflikten 1899 og udformningen af Septemberforliget. Som arbejdsgivernes leder fik han afgørende betydning for ordningen af arbejdsmarkedets organisationsforhold og regelsæt.