Nicolaus fra Flüe, Broder Klaus, 1417-21.3.1487, schweizisk mystiker. S.m. sin ægtefælle, Dorothea Wyss, havde han ti børn, men som 50-årig forlod han familien og slog sig ned som eneboer ved Flüe i Schweiz. Han var en af senmiddelalderens sidste mystikere og blev rådgiver i åndelige og politiske sager. Han blev helgenkåret i 1947.