Nicolaus Hinrich Rieman, d. 1759, dansk bygmester. Rieman, der muligvis kom fra Mecklenburg, fik en stor praksis i Jylland. For G.H. de Lichtenberg ombyggede han herregårdene Engelsholm (1730'erne) og Bidstrup (1750'erne) og opførte Lichtenbergs Palæ i Horsens (1744). For Jørgen Scheel byggede han bl.a. nordfløjen på Gammel Estrup (1748-51) og hovedbygningen på Østergård i Fjellerup (1750'erne) samt ombyggede 14 kirker i grevskabet. Karakteristisk for Riemans bygninger er de svungne barokgavle og løgkuplerne.