Nicolaus 5., Tommaso Parentucelli, 15.11.1397-24.3.1455, pave fra 1447. I 1448 sluttede Nicolaus 5. Wienerkonkordatet med den tysk-romerske konge, Frederik 3., og tog derved den sidste vind ud af konciliarismen; året efter abdicerede modpaven, Felix 5., og resterne af Baselkoncilet opløste sig selv. Med Nicolaus 5. indledtes rækken af renæssancepaver, som tog humanismens videnskab og kunst i kirkens tjeneste. Nicolaus var selv en ivrig manuskriptsamler, og han lagde grunden til Vatikanbiblioteket.