Nicolas Bourbaki, siden 1935 fælles pseudonoym for en vekslende gruppe yngre, hovedsagelig franske matematikere, der har udgivet et halvt hundrede bøger under fællestitlen Éléments de mathématique. Heri opbygges matematikken som et aksiomatisk studium af matematiske strukturer. Denne opbygning har haft en væsentlig indflydelse på matematikkens udvikling i 1900-t. Blandt Bourbakis grundlæggere kan nævnes Henri Cartan, Claude Chevalley, Jean Dieudonné og André Weil.