Nibe Bredning

Nibe Bredning, del af Limfjorden ud for Nibe og syd for den øst-vestgående sejlrende. Mod syd fortsætter farvandet i Sebber Sund og Halkær Bredning.

Nibe Bredning er lavvandet med grunde og holme, og den rige bevoksning af ålegræs er fødegrundlag for en stor bestand af vandfugle. Området er sammen med den nordligere Gjøl Bredning et Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde hvor der er gjort forsøg der belyser virkningerne af forstyrrelser, herunder jagt, på fuglenes rastepladser.

På holmene Vår Holm, Kyø Holm og Rønholm findes store måge- og ternekolonier.

Naturstyrelsen har udgivet en folder om Nibe og Gjøl Bredningers Vildtreservat.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig