Nestos, bulg. Mesta, flod i Nordgrækenland med udspring i Rilabjergene i Bulgarien; 240 km, heraf 130 km i Grækenland med udløb i Det Ægæiske Hav SØ for Chrisoupoli. NØ for byen Drama ligger flodløbet i dybe kløfter. Her er floden opdæmmet med henblik på etablering af et stort vandkraftværk. Flodens deltaudløb danner et stort marsk- og vådområde.