Neoptolemos, (gr. 'den unge kriger'), i græsk mytologi Achilleus' søn. I Odysseen refererer Odysseus, hvordan han under sit besøg i Underverdenen har rost Neoptolemos' tapperhed over for den døde Achilleus. I de cykliske digte og i tragedierne optræder Neoptolemos som den, der dræbte Priamos og Astyanax. Hjemvendt fra Den Trojanske Krig giftede han sig med Hermione, datter af Menelaos og Helena, og døde i Delfi, hvor man foreviste hans grav. I én version dræbte Apollon ham som hævn for hans vanhellige drab på Priamos ved Zeus' alter, i en anden dræbtes han af Orestes, Agamemnons søn, i fortsættelse af deres fædres berømte opgør i Iliaden.