Neil Postman, 8.3.1931-5.10.2003, amerikansk medieforsker, professor ved New York University fra 1959. Postman fremførte i bl.a. Amusing Ourselves to Death (1985, da. Fagre nye tv-verden, 1989) en kritik af de elektroniske medier, hovedsagelig tv. Ifølge Postman formidler tv et usammenhængende billede af verden, og især fremhæves den manglende distance mellem modtager og medie, der fremmer, at mediet af modtageren ukritisk accepteres som troværdigt. Postman ser ikke teknologi som et neutralt værktøj, men som en teknik, der påtvinger samfundet nye definitioner og tænkemåder; teknologien skal derfor synliggøres og sættes ind i en sammenhæng, for at samfundet kan genvinde herredømmet over den.