Nebukadnesar 1., regerede ca. 1124-1103 f.Kr., konge af Babylonien. Nebukadnesar kom til magten på et tidspunkt, da Babyloniens stjerne stod lavt. Omkring 1159 f.Kr. havde Elam tilføjet landet et smerteligt nederlag. Mange babyloniske byer var lagt øde, kongen var styrtet, og Marduks statue var taget med til Elam som krigsbytte. Nebukadnesar angreb i flere omgange Elam. Hans første ekspedition slog fejl, men senere foretog han et vellykket overraskelsesangreb. Selvom sejren var kneben, betød den enden på elamitternes dominans, og tilbageerobringen af Marduks statue var af stor moralsk betydning. Begivenheden blev berømmet i senere babylonisk litteratur og sættes i moderne forskning i forbindelse med tilblivelsen af det babyloniske skabelsesepos Enuma elish og Marduks stilling som rigsgud.