Natuf-kulturen, kultur, der blomstrede i Syrien og Palæstina ved overgangen mellem jæger- og bondestenalder, ca. 10500-8200 f.Kr., opkaldt efter fund fra Wadi en-Natuf i Israel. Bærerne af denne kultur synes at være de første, der har bosat sig i permanente landsbyer, og som tillige praktiserede en økonomi, der i sig bar kimen til agerbrug.