Nationalpark Thy

Nationalparker. Nationalpark Thy, den første nationalpark i Danmark i en række på fem. Det 3900 ha store areal er fortrinsvis klithede, klitsøer og klitplantager med en stor biodiversitet fra kronhjorte til talrige edderkoppearter, oddere, rovfugle og vadefugle.

.

I Thagaards Plantage ser man resterne af en af de første plantninger på Vestkysten. I et forsøg på at standse sandflugten lavede man nogle forsøgsplantninger omkring 1817 - 20. Plantningerne var ikke særligt vellykkede, men i dag er Thagaards Plantage et spændende sted. Gamle væltede birketræer som har udviklet troldskovsagtige former og gran med mange kandelaberagtige former.

.

Stenbjerg er et af de få steder, hvor man endnu fisker fra stranden.

.

Klitmøller er et yndet sted for vindsurfere.

.

Nationalpark Thy, Danmarks første nationalpark, indviet 2008, 244 km2. Nationalparken dækker den vestlige del af Thy ud mod Vesterhavet fra Hanstholm i nord til Thyborøn Kanal i syd. Længden er 55 km, og området omfatter flere store fredede områder, deriblandt Hanstholm Vildtreservat (Hanstedreservatet) og store klit- og plantageområder syd herfor. Det er et ca. 12 km bredt bælte, der når helt ud til Vesterhavet.

Nationnalpark Thy omfatter naturtyperne kyst, klit, klithede, næringsfattige vådområder, søer og kalkrige kystskrænter fra stenalderhavet samt klitplantager med stor andel af nåletræer. Klithederne har været i fare for at gro til i bjergfyr, men et EU-støttet projekt har genåbnet dem som frie hedeflader. Spredt i klithederne er lavvandede søer, hvor der yngler traner. Der er 50 km strand, store klitplantager og nogle af Danmarks mest rene søer, bl.a. Nors Sø.

Der er indrettet vandre-, cykel- og ridestier, bålpladser, primitive overnatningssteder, skovlegepladser, fugletårne, mv. Ved landingspladsen Stenbjerg er der indrettet et temacenter for nationalparken.

Se også nationalparker.

Nationalpark Thys hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig