Nationale Volksarmee, (ty. Den Nationale Folkehær), NVA, DDR's væbnede styrker. Efter optagelse i Warszawapagten og aftale med Sovjetunionen fik DDR i 1955 ansvar for sit nationale forsvar. Folkekammeret oprettede derfor i januar 1956 NVA, hvis enheder blev integreret i Warszawapagten og underlagt dens overkommando. NVA var fra 1962 baseret på almindelig værnepligt og nåede i 1980'erne en styrke på ca. 173.000 mand (hæren 120.000, luftvåbenet 37.000 og folkemarinen 16.000). Efter Tysklands genforening i 1990 blev NVA opløst, og styrkerne integreret i Forbundsværnet (Bundeswehr).