Nationaldiskoteket, dansk arkiv med grammofonplader, fonogramruller og andre lyd- og musikbærende medier (se mediatek). Samlingen blev opbygget i Nationalmuseets regi 1939-89 og overførtes derefter til Statsbiblioteket i Aarhus (nuv. Det Kgl. Bibliotek - Aarhus), hvor den udgør grundstammen i Statens Mediesamlings fonogramsamling. Samlingen er for danske udgivelsers vedkommende stort set komplet fra år 1900. Den løbende supplering sker fra 1.1.1998 i medfør af Pligtafleveringsloven.