Natan Alterman, 1910-1970, hebraisk forfatter. Født i Warszawa, indvandrede til Palæstina i 1925. Hans lyriske, mytiske digtning, der er påvirket af Boris Pasternak og fransk symbolisme, regnes for et af de bedste eksempler på den "imaginistiske" retning i hebraisk litteratur. I sin samtid var Alterman dog mere kendt for sin aktuelle poesi, der publiceredes i hans ugentlige klumme, "Den syvende spalte", i dagbladet Davar. Denne balladelignende poesi var en løbende poetisk-politisk kommentar, som spillede en overordentlig rolle i udformningen af den jødiske opinion i de urolige 1930'ere og 1940'ere, præget som den var af spændingen mellem staten Israels oprettelse og tilintetgørelsen af den europæiske jødedom.