Narses, 480-574, byzantinsk general. Narses, der var eunuk, blev leder af kejserens livvagt. I 532 viste han første gang sine militære evner ved undertrykkelsen af Nikarevolten. Hans største militære indsats kom til at ligge i Italien, hvor den byzantinske generobring under kejser Justinian 1.s overgeneral Belisarius var kommet i vanskeligheder. Belisarius blev hjemkaldt, og Narses overtog 551 kommandoen og knuste ostrogoternes modstand. 553-554 slog han en frankisk-alemannisk invasion af Italien tilbage. Under Justinian 1.s efterfølger, Justin 2. (d. 578), blev Narses i 567 afsat fra sin kommando i Italien.