Nanna, Suen, eller Nanna-Suen, den sumeriske månegud. Nanna svarer til den babyloniske Sin.