Nakskov Fjord

Nakskov Fjord. Enehøje ejes af staten med naturgenopretning for øje.

.

Artikelstart

Nakskov Fjord, ca. 50 km2 stort, tragtformet farvand, der fra det dybe Langelandsbælt gennem et fladvand med mindre øer og holme fører ind til Nakskov by. Fjorden har en uregelmæssig kystlinje mod nordøst, begrænses mod sydvest af Albuen og Søndernor, mens kystlinjen mod syd består af digeanlæg fra Nakskov til havdiget på Sydlolland. Digerne forbinder de tidligere øer Langø og Store Vejlø og er overvejende anlagt efter stormfloden i 1872. Fjorden har bortset fra en 6,3 m dyb sejlrende gennemsnitsdybder på ca. 1 m.

Fjordens største ø er den 93 ha store, statsejede Enehøje, hvis højeste punkt ligger 16 m.o.h. Her findes bl.a. gamle overdrevsarealer, som er søgt bevaret ved udsætning af dådyr fra Jægersborg Dyrehave i 2006. På øen Rommerholm har skarverne en ynglekoloni med 787 ynglepar (2005).

Nakskov Fjord blev i 2000 udlagt som vildtreservat for ynglende og rastende vandfugle, og fjorden indgår desuden i et EF-fuglebeskyttelsesområde, et EF-habitatområde og et Ramsarområde.

Naturvejledningen på Nakskov Fjords hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig