Nafud, al-Nafud, tyndtbefolket ørkenområde i den nordlige del af Saudi-Arabien. Dybtliggende vandreservoirer giver enkelte steder mulighed for hvededyrkning, og spredt græsbevoksning danner grundlag for en fåtallig nomadebefolkning. Området er kendt for sit røde sand; hyppige sandstorme gør det vanskeligt fremkommeligt.