NS, fork.f. Nasjonal Samling, norsk politisk parti 1933-45.