NORDICOM, nordisk samarbejdsinstitution inden for massekommunikation, grundlagt af Nordisk Ministerråd i 1973. Netværkets formål er at indsamle og sprede information om udviklingen, forskningen og litteraturen inden for medieområdet i de nordiske lande, bl.a. via databasen NCOM og forskellige publikationer. NORDICOM har en afdeling i hvert af de nordiske lande, i Danmark knyttet til Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.