NAM, Non-Aligned Movement, engelsk betegnelse for Den Alliancefri Bevægelse.