N. Kjærbølling, Niels Kjærbølling, 1806-1871, dansk ornitologisk forfatter. Han var læreruddannet og passede fra 1848 Christian 8.s fuglesamling på Amalienborg. I 1856 afsluttede han sit subskriptionsværk Danmarks Fugle, den første samlede skildring, i 104 håndkolorerede tavler og med separat tekstbind. Værket blev genudgivet 1875-79 under titlen Skandinaviens fugle og 1979 i faksimile. I 1859 åbnede han ved Frederiksberg Slot den første primitive optakt til Zoologisk Have.