N.P. Arboe Rasmussen, Niels Peter Arboe Rasmussen, 1866-1944, dansk præst. I artikler og foredrag var han fra 1903 fortaler for, at kirkelige dogmer — fx jomfrufødslen — ikke hørte til kernen i kristendommen. Denne liberale teologi mødte massiv modstand, og Arboe Rasmussen blev anklaget for at have brudt præsteløftet. Efter frifindelse ved Højesteret 1916 måtte der vedtages en særlov, for at han trods biskoppens protest kunne virke som sognepræst i Vålse 1917-20. Konflikten fik stor betydning for de følgende års lovgivning om folkekirken.