N.P. Andreasen, Niels Peter Andreasen, 1881-1962, dansk politiker. Andreasen arbejdede sig frem til at få eget husmandssted, var fra 1912 i ledelsen af De Sjællandske Husmandsforeninger, fra 1929 som formand og derefter i 15 år formand for De Samvirkende Danske Husmandsforeninger (1936-51). Han var virksom i lokalpolitik, tilhørte Det Radikale Venstre og var MF 1929-47. Andreasen spillede en fremtrædende rolle i 1930'ernes reguleringspolitik — særlig vedrørende kvæg og kød.