N.J. Termansen, Niels Jokum Termansen, 1824-1892, dansk gårdejer og politiker. Som venstremand, MF 1858-78 og medlem af Landstinget 1878-86 indtog Termansen en fremtrædende og samtidig meget selvstændig stilling med optagethed af de folkelige og nationale spørgsmål. Han gik ind for et stærkt forsvar og Københavns befæstning, men var modstander af Estrups styre. Ved selvstudier havde han erhvervet sig stor indsigt i historie, litteratur og politik. Han var en flittig skribent og en dygtig taler i tilknytning til folkehøjskolen og det grundtvigske miljø, som han sammen med Sofus Høgsbro repræsenterede i Rigsdagen.