Nørrevolde, velbevaret voldsted ved Arrild i Sønderjylland, delvis udgravet 1974-80. Voldstedet består af tre med tørv forhøjede borgbanker og en smal ydervold omgivet af vand. På den mindste banke er der rester af et murstenstårn; der er påvist spor af hovedbygningen i bulværk og økonomibygninger på de to større banker. Nørrevolde er opført ca. 1352 af Valdemar Sappi (d. ca. 1367), søn af hertug Erik og halvbror til Valdemar 4. Atterdags dronning, Helvig, og Valdemar 3. Eriksen. Det blev i 1368 erobret og ødelagt af holstenerne.