Myreagre Mølle, vindmølle 3 km øst for Aakirkeby. Den hvidpudsede hollandske mølle er bygget af sandsten. Til møllen hører et mindre landbrug og tidligere også et bageri. Driften ophørte ca. 1970, og møllen er ikke funktionsdygtig.