Musikloven, Lov om musik af 10. juni 1976, fastsætter regler for Statens Kunstfonds virke og angiver rammerne for statens støtte til musik. Loven, der er blevet kaldt "verdens første lov om musik", tilgodeser alle musikgenrer. Loven er blevet justeret flere gange.