Museumsstyrelsen, dansk museumsvæsens fælles organ til løbende varetagelse af store dele af Danmarks materielle kulturarv, herunder bygningsfredning. Ansvarsområdet overgik i 2002 til Kulturarvsstyrelsen.