Munkholmen er en ø i Trondheimsfjorden lige ud for byen. I 1000- eller begyndelsen af 1100-tallet anlagdes et cluniacenserkloster her. Efter Reformationen kom klostret og dets gods under kronen, og på Munkholmen blev der 1660-72 bygget en fæstning. Denne blev benyttet som statsfængsel, og her sad Griffenfeld fængslet 1680-98.