Munkeliv kloster, benediktinerkloster i Bergen, stiftet ca. 1110. Klostret blev i 1420'erne overtaget af birgittinerordenen. Kirken, som blev udgravet 1857 og 1860, bestod af apsis, kor og skib fra romansk tid samt et lidt yngre tårn fra 1200-t. Klosterbygningerne lå mod syd, men kendes i øvrigt ikke bortset fra nordre korsgang, som senere blev inddraget i kirken. Klostret fik aldrig den typiske birgittinske dobbeltklosterudformning. Det brændte i 1536 og blev derefter nedbrudt.