Mulernes Legatskole, oprindelig tre kateketiske skoler i Odense, grundlagt i 1720 af den fynske lavadelsslægt Mule og samlet i 1874. I 1903 blev skolen en fireårig mellemskole med realklasse, fra 1944 overtaget af kommunen, og i 1962 kommunalt gymnasium, der også optog piger. Skolen fik nye bygninger i Odenseforstaden Vollsmose i 1968 og blev da udvidet med hf; i 1973 blev skolen amtskommunal. Skolen har siden 1975 fået adskillige tilbygninger. Mulernes Legatskole blev selvejende i 2007 og købte i 2010 bygningerne af staten.